Historie

                  Rishøj IF

Køge Nord


Ølsemagle Idrætsforening blev startet d. 6. december 1940 af aktive, sportsglade mænd og kvinder i Ølsemagle, der vidste, at uden en sportsforening kunne den rette trivsel ikke spire og gro blandt beboerne i Ølsemagle. Foreningen blev døbt Ølsemagle Gymnastikforening, men navnet blev senere ændret til Ølsemagle Idrætsforening, da der blev dyrket andre sportsgrene end gymnastik.


I 1969 blev der dyrket gymnastik, håndbold, badminton og fodbold i foreningen. Pr. 1. juni 1969 skænkede Ølsemagle Kommune og Højelse Kommune en 10.000 m² grund til en nystiftet ”Den selvejende institution Rishøjhallen” til bygning af en idrætshal. Rishøjhallen, som den kom til at hedde, blev færdig i 1970. Samtidig blev der vedtaget en omstrukturering af foreningen til en opdeling i fire selvstændige afdelinger, hvor der for hver afdeling blev en bestyrelse, som igen blev underlagt en hovedbestyrelse, hvor afdelingsformændene også fik sæde.


D. 17. juni 1971 skete der en sammenlægning af Ølby Gymnastikforening (der var blevet stiftet d. 19. oktober 1955)  og Ølsemagle Idrætsforeningen til Rishøj Idrætsforening (Rishøj IF). I 1972 blev Rishøj IF udvidet med en volley- bordtennis- og billardafdeling, således at foreningen nu bestod af 7 afdelinger med tilsammen 1200-1300 medlemmer og dermed den største forening i den forholdsvis nye storkommune Køge.


Ved indgangen til 80’erne var medlemstallet fortsat meget stabilt på omkring 2.200 aktivitetsmedlemmer i foreningen. I 1982 blev folkedans tilknyttet som den 8. afdeling af Rishøj IF. I 1980 startedes en ny aktivitet op, FEST I BYEN, som blev afviklet ved hjælp af ca. 60 frivillige fra Rishøj IF den sidste weekend i maj måned. En af højdepunkterne var den årlige kåring af RISHØJPIGEN.Rishøj IF's  10-års jubilæeumstidskrift
I 1990 blev Ølsemagle Motion medlem af Rishøj IF som den 9. afdeling. I 1991 fik Rishøj IF’s nye Pr-udvalg etableret et samarbejde med lokalradioen, Radio Køge, om foreningens egen ugentlige sportsudsendelser, der kørte hver fredag mellem kl. 18:00-18:25 med Rishøjs egne folk både i studiet og i teknikken.


Med igangsætningen af byggeriet af Køge Kommunes nye svømmehal ved Ølby-Centret i 1992 gik også startskuddet til Rishøj IF’s 10. afdeling, svømmeafdelingen. En afdeling med over 500 medlemmer i alle aldre.
(Ovenstående er hovedsagelig hentet fra STAFETTEN’s 25 års jubilæmsblad d. 10. april 1994, se bladet under fanebladet Stafetten)